Student WSB Poznań finalistą Studenckiego Nobla

Krzysztof Świątczak, student prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, znalazł się w finale Studenckiego Nobla. To konkurs, w którym nagradzani są najbardziej wszechstronni i utalentowani studenci w Polsce.

Wręczenie nagród odbyło się w miniony piątek (31 maja) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs, już po raz dziesiąty, zorganizowało Niezależne Zrzeszenie Studentów. O Studenckiego Nobla mogą starać się zarówno studenci uczelni państwowych, jak i prywatnych. W końcowym etapie, spośród nominowanych, Krajowa Komisja Konkursowa wybiera laureatów w poszczególnych kategoriach: nauk przyrodniczych i energetyki, IT, medycyny i farmacji, fizyki i astronomii, sztuki, dziennikarstwa i literatury, nauk społeczno-ekonomicznych oraz najbardziej aktywnych działaczy społecznych.

Zgodnie z regulaminem, wnikliwej ocenie poddawane są wszelkie aktywności studentów m.in udział w pracach badawczych, referaty i teksty w materiałach konferencyjnych oraz publikacje w czasopismach naukowych. Oceniane są też wyniki ze studiów, aktywność społeczna, znajomość języków obcych oraz odbyte staże.

W tym roku spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń komisja wyłoniła 66-u finalistów. W gronie nominowanych, w kategorii nauk społeczno-ekonomicznych, znalazł się Krzysztof Świątczak z poznańskiej WSB. Jak sam przyznaje, już nominacja do finału jest dla niego sporym wyróżnieniem, a swoje osiągnięcia zawdzięcza również wsparciu innych osób:

- Sukces ten jest efektem nie tylko mojej pracy, ale całej grupy osób, która wspierała mnie w podejmowanych działaniach. (...) Mam nadzieję, że dzięki temu osiągnięciu będę jeszcze bardziej zmotywowany to zdobywania wiedzy i prowadzenia działalności naukowej. Oby nie był to koniec moich sukcesów, lecz początek wspaniałej i wielkiej drogi – mówi Krzysztof Świątczak.

Krzysztof Świątczak już jako student pierwszego roku prawa został objęty przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu programem VIS (Very Important Student). Do programu mogą przystąpić osoby, które kończąc naukę w szkole średniej uzyskały świadectwo z wyróżnieniem oraz utrzymały wysoką średnią ocen w pierwszym semestrze studiów. Studenci obcięci tym programem są m.in. zwolnieni z opłat czesnego. W czasie studiów w poznańskiej WSB nie tylko wyróżniał się wysoką średnią ocen, ale także angażował w działalność naukową, w tym w prace prawniczego koła studentów. Na swoim koncie ma udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, jest autorem specjalistycznych artykułów oraz finalistą ogólnopolskich konkursów prawniczych. Za swoje wyniki i osiągnięcia naukowe został uhonorowany stypendium rektora WSB w Poznaniu. W ubiegłym roku otrzymał stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr Maciej Kowalczyk, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i jednocześnie mentor Krzysztofa Świątczaka mówi, że osiągnięcia jego podopiecznego to połączenie talentu, pasji i ogromnej pracy:

- Sprawując nad panem Krzysztofem kilkuletnią opiekę naukową, zauważyłem że łączy on w sobie ogromny zapał do zdobywania wiedzy z sumiennością i erudycyjną interdyscyplinarnością. Mimo młodego wieku ma już na swoim koncie kilkadziesiąt artykułów specjalistycznych oraz udział w kilkunastu konkursach naukowych. Drzemie w nim niesamowity potencjał badawczy i pasja, która pobudza go do kolejnych aktywności naukowych. Ich wynikiem są liczne nagrody i wyróżnienia, z których warto wymienić zwłaszcza dwa ubiegłoroczne stypendia ufundowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wszystko wskazuje na to, że pan Krzysztof w przyszłości będzie znakomitym prawnikiem – mówi dr Maciej Kowalczyk.

Studencki Nobel, to cykliczny konkurs organizowany, od 2009 roku, przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest odnalezienie Najlepszych Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w nim ma umożliwić wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystania ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu. Laureaci wybierani są na podstawie kryteriów, wśród których znajdują się m.in.: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna, współpraca z prasą naukową oraz działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich. W konkursie udział brać mogą zarówno studenci uczelni publicznych, jak i niepublicznych.

Więcej informacji: https://centrumprasowe.wsb.pl/59663-student-wsb-poznan-finalista-studenckiego-nobla


data ostatniej modyfikacji: 2019-06-05 10:47:00
Komentarze
 
Polityka Prywatności