Dietetyka II stopnia w WSZUiE

Wyższa Szkoła Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu zaprasza na studia II stopnia na kierunku Dietetyka.

Rekrutacja na kierunek Dietetyka na rok akademicki 2018/2019 trwa!!!

Studia II stopnia tryb niestacjonarny na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunków: dietetyka lub technologia żywności i żywienia człowieka.

Po I roku nauki studenci wybierają jedną ze specjalności:
  • Dietetyka spersonalizowana i psychodietetyka
  • Dietetyczne wspomaganie leczenia otyłości i innych chorób cywilizacyjnych
  • Dietetyka w sporcie (*w przygotowaniu, możliwość wyboru w roku akademickim 2019/2020 również przez Studentów z naboru w roku akademickim 2018/2019)

Dlaczego warto wybrać zaoczne studia magisterskie na kierunku Dietetyka w WSZUiE Poznań?

PRAKTYKA

Oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych.

Udział procentowy zajęć w formie wykładu - 30%. Udział procentowy zajęć PRAKTYCZNYCH 70%.

PRESTIŻ

Studenci mogą odbywać staże i praktyki w renomowanych szpitalach, klinikach czy poradniach dietetycznych.

NOWOCZESNY PROGRAM NAUCZANIA

Studenci korzystają podczas zajęć z profesjonalnego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego umożliwiającego analizę składu cziała czy układania spersonalizowanych diet.

DOŚWIADCZONA KADRA

Wykwalifikowana kadra wykładowców praktyków: lekarzy, dietetyków, psychologów.

Perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunku Dietetyka:

Gdzie można pracować pod dietetyce? Absolwent będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki żywienia oraz w instytucjach doradczych i szkolących z zakresu dietetyki. Może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, placówkach żywienia zbiorowego, placówkach cateringowych, poradniach dietetycznych i/lub psychodietetycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także placówkach sportowych i turystyczno-rekreacyjnych. Studia przygotowują absolwentów do zatrudnienia również w placówkach badawczo-rozwojowych oraz instytutach naukowo-badawczych.

Absolwent będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących poradnictwa dietetycznego.

Po zakończeniu studiów II stopnia, student uzyska dyplom ukończenia z tytułem zawodowym magistra.


data ostatniej modyfikacji: 2019-01-21 14:27:01
Komentarze
 
Polityka Prywatności