Tewa rekrutacja w WSZUiE

Logo WSZUiE

Wyższa Szkoła Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu zaprasza na studia I i II stopnia oraz na podyplomowe. Zapisy nadal trwają.

Studia I stopnia:

Rekrutacja 2018/2019 nadal trwa (są wolne miejsca).

O przyjęciu na studia decyduje kolejności zgłoszeń, kandydaci na studia przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc.

Cudzoziemcy (którym udzielono zezwolenia na pobyt) lub osoby posiadające zagraniczną maturę przyjmowane są na tych samych zasadach, które obowiązują obywateli polskich. Warunkiem koniecznym jest nostryfikacja świadectwa maturalnego wystawiona przez Kuratorium Oświaty

Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:

 • Kwestionariusza osobowego (na druku szkoły ) - pobierz druk
 • Formularza (na druku szkoły, dotyczy kierunku Kosmetologia) - pobierz druk
 • Oświadczenie (na druku szkoły) - pobierz druk
 • Kserokopii świadectwa maturalnego (poświadczonej przez pracownika WSZUiE - za zgodność z oryginałem)
 • Zaświadczenia od lekarza stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia nauki (możliwe jest wydanie skierowania przez uczelnię),
 • Kserokopii dowodu osobistego (poświadczonej przez pracownika WSZUiE - za zgodność z oryginałem)
 • Aktualnej fotografii spełniającej wymagania obowiązujące przy wydawaniu dowodów osobistych podpisanej na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • Ankieta - pobierz druk

Studia II stopnia:

O przyjęciu na studia decyduje kolejności zgłoszeń, kandydaci na studia przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc.

Cudzoziemcy (którym udzielono zezwolenia na pobyt) lub osoby posiadające zagraniczną maturę przyjmowane są na tych samych zasadach, które obowiązują obywateli polskich. Warunkiem koniecznym jest nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów wystawiona przez Biuro Uznawalności Wykształcenia.

Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:

 • Kwestionariusza osobowego (na druku szkoły ) - pobierz druk
 • Oświadczenie (na druku szkoły) - pobierz druk
 • Kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej (dyplom + suplement) - poświadczonej przez pracownika WSZUiE - za zgodność z oryginałem.
 • Zaświadczenia od lekarza stwierdzającego zdolność kandydata do podjęcia nauki (możliwe jest wydanie skierowania przez uczelnię),
 • Kserokopii dowodu osobistego (poświadczonej przez pracownika WSZUiE - za zgodność z oryginałem)
 • Aktualnej fotografii spełniającej wymagania obowiązujące przy wydawaniu dowodów osobistych podpisanej na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • Ankieta - pobierz druk

Studia podyplomowe:

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
 • Kwestionariusza osobowego - pobierz druk
 • Kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (poświadczonej przez pracownika WSZUiE - za zgodność z oryginałem)
 • Kserokopii dowodu osobistego
 • Ankiety - pobierz druk
 • Oświadczenia - pobierz druk
 • Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzonej przez lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenia o szczepieniu przeciwko żółtaczce typu B.

Szczegółowych informacji udziela Dział Rekrutacji


data ostatniej modyfikacji: 2018-06-22 11:29:01
Komentarze
 
Polityka Prywatności