Startuje rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 w WSZUiE

Logo WSZUiE

Wyższa Szkoła Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu zaprasza na studia w roku akademickim 2018/2019. Rekrutacja startuje już 1 lutego.

Studia I stopnia

Rekrutacja na studia I stopnia na rok 2018/2019 odbywa się od 1 lutego 2018 r.

O przyjęciu na studia decyduje kolejności zgłoszeń, kandydaci na studia przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc.

Cudzoziemcy (którym udzielono zezwolenia na pobyt) lub osoby posiadające zagraniczną maturę przyjmowane są na tych samych zasadach, które obowiązują obywateli polskich. Warunkiem koniecznym jest nostryfikacja świadectwa maturalnego wystawiona przez Kuratorium Oświaty

Studia II stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia na rok 2018/2019 odbywa się od 1 lutego 2018 r.

O przyjęciu na studia decyduje kolejności zgłoszeń, kandydaci na studia przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc.

Cudzoziemcy (którym udzielono zezwolenia na pobyt) lub osoby posiadające zagraniczną maturę przyjmowane są na tych samych zasadach, które obowiązują obywateli polskich. Warunkiem koniecznym jest nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów wystawiona przez Biuro Uznawalności Wykształcenia.

Studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok 2018/2019 odbywa się od 1 lutego 2018 r.

Więcej informacji udziela Dział Rekrutacji


data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31 11:51:32
Komentarze
 
Polityka Prywatności