Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Poznań
2020-09-18

Zawroty głowy - warsztat w WSEiT w Poznaniu

Logo WSEiT 400

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej zaprasza na warsztat dotyczący zawrotów głowy, który odbędzie się 18 września w siedzibie uczelni przy ul. Grabowej 22 w Poznaniu.

W trakcie warsztatu skoncentrujemy się na omówieniu  - Łagodnych położeniowych zawrotów głowy (BPV), czyli najczęstszej przyczyny epizodycznych zawrotów głowy. Omówimy szczegółowo  fizjologię oraz patofizjologię, uwzględniając dwie najczęstsze teorie wyjaśniające powstanie łagodnych położeniowych zawrotów głowy: Teoria Cupulolithiasis  oraz Teoria Canalolithiasis. Wyszczególnimy główne cechy łagodnych położeniowych zawrotów głowy w stosunku do innych patologii powodujących zawroty głowy, uwzględniając poważne patologie centralnego układu nerwowego, powodujące nawracające zawroty głowy typu położeniowego. Dużo uwagi poświęcimy na scharakteryzowanie oczopląsu typowego dla BPV (film video pokazujący oczopląs). Pokażemy diagnostykę różnicową oczopląsu typowego dla BVP, a oczopląsu wynikającego z innych patologii spotykanych w zawrotach głowy. 

W części praktycznej zobaczymy badanie neurologiczne, wpływ systemu powięziowego, testy diagnostyczne (Test Dix-Hallpike) oraz manewry terapeutyczne  (Epley Manewr, Barbecue manewr, Semont manewr). Omówimy nietypowe sytuacje kliniczne, które możemy napotkać w trakcie wykonywania procedur terapeutycznych. Dowiemy się kiedy należy zaprzestać procedury terapeutycznej, a kiedy wystarczy zmienić kolejność  sekwencji manualnej.  Na koniec warsztatu omówimy przypadek kliniczny, pozwalający zrozumieć zarówno strategie prowadzenia wywiadu jak i posługiwania się manewrami terapeutycznymi.

Dzięki udziałowi w warsztacie, będziesz w stanie z duża dokładnością i skutecznością kliniczną rozwiązywać problemy pacjentów z łagodnym położeniowym zawrotem głowy.


data ostatniej modyfikacji: 2020-07-28 14:08:13
Komentarze
 
Polityka Prywatności