Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Poznań

Poznań - imprezy, koncerty, informacje

kategoria
20-24.08.2018

Prince2Foundation + Agile PM - szkoła letnia zarządzania projektami w UEP

Szkolenie "szkoła letnia" obejmuje 5 dni szkoleniowych. Trzy dni: metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Foundation + 2 dni: zwinne zarządzanie projektami Agile PM. Termin 20-24.08.2018r. zakłada realizację szkolenia PRINCE2Foundation w dniach 20-22.08. i Agile PM w dniach 23-24.08.

Metodyka zarządzania projektami Prince2Foundation:
Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie fundamentalnych elementów metodyki PRINCE2®. Prowadzone jest ono w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeń opartych na rozbudowanym studium przypadku. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku uzyskania min. 50% (35 pkt) uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation.

Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® powstała w Wielkiej Brytanii w 1989 roku. Dziś jest powszechnie rozpoznawanym i zalecanym standardem w krajach UE jak i na całym świecie. Wdrożona została m.in. w strukturach dowodzenia NATO, z korzyścią stosowana jest zarówno przez biznes (m.in. branża IT, energetyka, usługi) jak i przez sektor publiczny (ministerstwa, agencje rządowe, JST). Zarządzanie projektami zgodnie z PRINCE2® podnosi ich skuteczność oraz efektywność realizacji, odciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania projektem. Zapewnia skuteczny nadzór, a jednocześnie daje Kierownikom Projektów jednoznaczne i skuteczne mechanizmy zarządcze, przez co maksymalizuje szanse sukcesu projektu w ramach zaplanowanych terminów, budżetu, w zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych z dbałością o ciągłe uzasadnienie biznesowe. Jednocześnie w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności zapewnia mechanizm ich wczesnego wychwytywania, analizy oraz eskalacji w przypadku zagrożenia tolerancji.

Ze względu na zasadę dopasowania do warunków projektu zapewnia odpowiednie przeskalowanie poziomu szczegółowości jak i formalizacji przetwarzanych informacji oraz podejmowanych decyzji. Bardzo dobrze sprawdza się we wdrażaniu systemów IT zarówno standardowych np. klasy ERP jak i tworzonych na zlecenia zamawiającego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • są kierownikami projektów,
 • są członkami zespołów projektowych ,
 • są menedżerami zaangażowanymi w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu ,
 • chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami.

Korzyści dla uczestnika:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • potrafił wykorzystać techniki i narzędzia stosowane w projektach realizowanych zgodnie z PRINCE2®,
 • potrafił dobrać odpowiednie elementy metodyki PRINCE2® do określonych sytuacji w projekcie
 • efektywniej zarządzał ryzykiem zarówno biznesowym, jak i projektowym ,
 • potrafił kontrolować przebieg projektu.
Korzyści dla organizacji:
Każda organizacja po przystosowaniu i wdrożeniu standardu będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych, między innymi:
 • utrzymanie zasadności biznesowej wszystkich realizowanych zgodnie z dostosowaną metodyką projektów,
 • regulację relacji zarządczych w środowisku zamawiający/dostawca,
 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści,
 • efektywne wykorzystanie kadry zarządzającej,
 • wspólny zarówno w organizacji jak i jej otoczeniu język komunikacji w projektach,
 • wykorzystanie doświadczeń z projektów realizowanych przez organizację jak i w otoczeniu organizacji.
Zwinne zarządzanie projektami Agile PM:
Agile Project ManagementTM – AgilePM® (Zwinne Zarządzanie Projektami) jest podejściem, zapewniającym dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu koncepcji projektu wymagającego standardów, ładu i przejrzystości zarządczej. AgilePM® funkcjonuje obok bardziej formalnych podejść do zarządzania takimi jak PRINCE2® i dobrze uzupełnia się z procesami zarządzania jakością (np. ISO9001 i CMMI).

Metodyka AgilePM® umożliwia organizacjom uzyskanie korzyści ze zwinnego podejścia bez wprowadzania niepotrzebnego ryzyka. Daje gwarancję, że zwinne podejście staje się ustrukturyzowane i wyważone, zachowując to, co dobre w organizacji, wykorzystując istniejące dobre praktyki w obrębie zarządzania i realizacji projektu i odnosząc jednocześnie korzyści z bardziej elastycznego sposobu pracy. Akcentuje przy tym samodzielność zespołu w podejmowaniu decyzji projektowych oraz umożliwia dostarczenie na czas produktu należytej jakości i dopasowanego do potrzeb klienta.

AgilePM® oparty jest o metodykę DSDM® Atern® (Dynamic Systems Development Method) – jedno z najbardziej dojrzałych, usystematyzowanych podejść typu Agile na świecie i posiada rozpoznawaną na całym świecie ścieżkę certyfikacyjną APM Group.

Szkolenia AgilePM® przeznaczone są w głównej mierze dla osób pracujących w środowisku projektowym, pragnących wykorzystać w swojej pracy filozofię Agile.

Adresaci szkolenia
 • Kierownicy projektów oraz Kierownicy zespołów projektowych.
 • Kadra zarządzająca projektami.
 • Kierownicy zespołów wytwórczych / kierownicy zespołów.
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT.
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM®.
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM® w praktyce.
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM® Foundation.
Korzyści dla uczestników
 • Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM®.
 • Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM®.
 • Poznanie różnic w podejściach zwinnych a podejściach klasycznych.
 • Przygotowanie się do certyfikacji AgilePM® Foundation.
Plan dnia szkoleniowego:
 • 9.00-10.30
 • 10.40-12.10
 • 12.10-12.40 – przerwa 30 min.
 • 12.40-14.10
 • 14.20-15.50
Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16

data ostatniej modyfikacji: 2018-08-02 10:20:44
Komentarze

Nauka języków w Poznaniu
BezplatnyTest_220.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
ok_przeglad_uczelni.gif
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 1
 
Polityka Prywatności