9 kwietnia
Konferencja obejmująca prezentację Raportu: "Technologie cyfrowe w mikro i małych firmach" organizowana przez Bank Pekao SA - członka Rady Finansów Wydziału Ekonomii

11 kwietnia
Finał i Gala Konkursu Wiedzy o Finansach
FINASOMANIA i FINANSOMANIA JUNIOR

19-20 kwietnia
2nd International Conference on Finance and Economic Policy (ICOFEP): Limits of growth

21 kwietnia
Zjazd Absolwentów na 20-lecie ukończenia studiów na Wydziale Ekonomii

Projekt KINO W DZIAŁANIU
seanse z Polityką Społeczną UEP
26 kwietnia - pierwsze pokazy filmowe
Inauguracja projektu wolontariatu studenckiego Studenci dla uczniów oraz Konkursu Finansomania Młodzik