www organizatora »
www organizatora »
www organizatora »
Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Poznań

NEWSY Poznań
i wielkopolskie

WSB w Poznaniu organizuje bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli

Projekt pn. „Dwusemestralne studia podyplomowe, dla nauczycieli i wychowawców w szczególności szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym branżowych szkół I stopnia, których celem będzie doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym” organizowany jest przez Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu wspólnie z Kolegium Jagiellońskim we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i wychowawców w szczególności pracujących z młodzieżą w wieku, w którym istnieje największe zagrożenie powstawania sytuacji kryzysowych w szkole.

W projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele spełniający warunki Karty Nauczyciela (w szczególności nauczyciele, których staż pracy nie przekracza 5 lat).

Nauczyciele biorący udział w studiach podyplomowych nie ponoszą odpłatności za studia.

Studia będą miały intensywny charakter, rozpoczną się na początku września i zakończą się w grudniu 2017 roku. Obejmować będą 260 godzin zajęć oraz 20 godzin praktyk. Materiały dostępne będą dla uczestników studiów poprzez stronę internetową Uczelni. Głównym celem projektu jest doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkołach. Nauczyciele i wychowawcy zostaną przygotowani do pracy z młodzieżą trudną oraz do doboru skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków.

Program oraz zapisy


data ostatniej modyfikacji: 2017-08-03 11:17:00
Komentarze

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura