Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Poznań

NEWSY Poznań
i wielkopolskie

Pozytywna ocena PKA dla Wzornictwa prowadzonego na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie

Wzornictwo prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym otrzymało pozytywną ocenę PKA.

Nowatorski model kształcenia

School of Form oferuje innowacyjny program opracowany przez zespół światowej sławy projektantów, pod kierunkiem Lidewij Edelkoort - wieloletniej dyrektor Design Academy Eindhoven. PKA podkreśliła, że studia bardzo dobrze przygotowują studentów do przyszłej kariery zawodowej. Strategia kształcenia zakłada przede wszystkim bezpośredni kontakt z praktykami, którzy w ramach prowadzonych zajęć dzielą się ze studentami swoim doświadczeniem artystycznym i metodami pracy.

Program kształcenia jest zorientowany na potrzeby studentów i spełnia ich oczekiwania. Jest ciągle doskonalony i dostosowywany do otoczenia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, które podlegają nieustannym przemianom.

Współpraca z partnerami biznesowymi

Na uwagę zasługuje ścisła współpraca w wieloma firmami i instytucjami z sektora kreatywnego, w których studenci odbywają staże i praktyki. Przedstawiciele branży projektowej opiniują program nauczania pod kątem oczekiwań pracodawców. Doradzają, jakie umiejętności i kompetencje powinni posiadać absolwenci kierunku, aby sprostać wymaganiom rynku.

PKA doceniła także fakt, że umowy z partnerami zewnętrznymi dają studentom możliwość realizacji konkretnych zadań na zlecenie, dzięki czemu przyszli projektanci poznają zasady działania branży.

Specjalistyczne pracownie

Komisja potwierdziła, że wydział zapewnia studentom komfortowe warunki do pracy projektowej. Wyposażenie przestronnych sal i laboratoriów (sprzęt, materiały i oprogramowanie) jest na najwyższym poziomie. Studenci mają do dyspozycji specjalistyczne pracownie: laboratoria - fotograficzne, filmowe i komputerowe; warsztaty - stolarski i ślusarski; oraz pracownie - krawiecką i ceramiczną.

Ocena PKA

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Zamiejscowy w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku "wzornictwo" studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały
ocenę ,,w pełni".

Ocena PKA dla kierunków prowadzonych na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie 


data ostatniej modyfikacji: 2016-12-21 12:32:57
Komentarze

Nauka języka w twoim mieście


boks_2016_17_drugi_jezyk_gratis.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Collegium_Da_Vinci_boks_220_PL.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydarzenia
miniatura
miniatura