Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Poznań

NEWSY Poznań
i wielkopolskie

Certyfikat SUS 2.0 dla Centrum Rozwoju Edukacji CDV

Centrum Rozwoju Edukacji Collegium Da Vinci otrzymało Certyfikat Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0).

Certyfikat ten potwierdza wdrożenie wymagań standardu SUS 2.0 i skuteczne jego realizowanie. Działalność Centrum Rozwoju Edukacji przy Collegium Da Vinci skupia się przede wszystkim na organizowaniu szkoleń skierowanych do sektora biznesu. Oferuje pomoc w zakresie rozwiązań korporacyjnych, edukacji pracowników i kadry menedżerskiej od krótkich form szkoleniowych po moduły szkoleniowe oraz wsparcie w tworzeniu całościowego systemu kształcenia korporacyjnego i zarządzania wiedzą.

Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług szkoleniowych CDV jest otrzymany przez uczelnię certyfikat SUS 2.0. Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych. Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.

Jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania - DEKRA Certification.

Spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości dla firm szkoleniowo-rozwojowych, które są zainteresowane wpisem do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (dawniej Rejestr Usług Rozwojowych - RUR) i świadczeniem usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.


data ostatniej modyfikacji: 2016-12-20 10:43:25
Komentarze

Nauka języka w twoim mieście


boks_2016_17_drugi_jezyk_gratis.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Collegium_Da_Vinci_boks_220_PL.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydarzenia
miniatura
miniatura