Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Poznań

NEWSY Poznań
i wielkopolskie

Pozyskiwanie i zarządzanie projektami unijnymi - nowość w WSB w Poznaniu

Pozyskiwanie i zarządzanie projektami unijnymi to nowy kurs, który pojawił się w ofercie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy budżetowej na lata 2014 - 2020 oraz przygotowanie do samodzielnego wypełnienia wniosków aplikacyjnych zgodnie z kryteriami ich oceny.

Kurs jest w szczególności adresowany do osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych, osób zamierzających pozyskiwać fundusze unijne dla przedsiębiorstw oraz wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej.

Szkolenie ma charakter indywidualny i jest dostosowane do osób biorących w nim udział. Podczas zajęć praktycznych istnieje możliwość przeanalizowania indywidualnego przykładu wniosku aplikacyjnego, którego tematyka uzależniona jest od oczekiwań osoby biorącej udział w warsztatach. Prowadzący przekaże pomoce dydaktyczne oraz zaprezentuje narzędzia niezbędne do samodzielnego przygotowania wniosku aplikacyjnego

Program szkolenia:

Charakterystyka funduszy europejskich - zagadnienia praktyczne

 • Specyfika projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania sytemu zarządzania projektami unijnymi oraz wytycznymi, które ułatwią ich skuteczne pozyskanie
 • Fundusze Europejskie na lata 2014 - 2020
 • Charakterystyka Programów Operacyjnych w ramach nowej perspektywy budżetowej uwzględniająca specyfikę aplikacji
 • Źródła informacji o możliwych do uzyskania środkach z Unii Europejskiej
 • Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji na temat funduszy unijnych oraz konkursów w ramach których możemy starać się o dofinansowanie projektu
 • Zasady sporządzania i kryteria oceny wniosków aplikacyjnych
 • Zapoznanie z podstawową dokumentacją projektu, oraz zasadami oceny wniosków aplikacyjnych. Praktyczne wskazówki, jak napisać prawidłowy biznes plan, jak przeprowadzić analizę mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia oraz skonstruować poprawną analizę finansową.

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego - warsztat

 • Przygotowanie samodzielnego wniosku aplikacyjnego
 • Warsztaty "krok po kroku" obejmujące elementy wniosku aplikacyjnego m. in. cele i wynik projektu, harmonogram realizacji, przygotowanie budżetu.
 • Ocena wniosku aplikacyjnego
 • Weryfikacja wniosku w oparciu o szczegółowe kryteria dostępne w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych

Więcej informacji na stronie uczelni.


data ostatniej modyfikacji: 2016-12-12 11:36:37
Komentarze

Nauka języka w twoim mieście


boks_2016_17_drugi_jezyk_gratis.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Collegium_Da_Vinci_boks_220_PL.jpg
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura