Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Poznań

NEWSY Poznań
i wielkopolskie

Jeszcze możesz zapisać się na studia podyplomowe dla nauczycieli w CDV

Collegium Da Vinci zaprasza na studia podyplomowe dla nauczycieli. W ofercie uczelni pojawiło się kilka nowości. Rekrutacja nadal trwa więc możesz się zapisać i zdobyć nowe kwalifikacje.

Collegium Da Vinci wraz z partnerskimi ośrodkami doskonalenia nauczycieli tworzy ogólnopolską sieć kształcenia nauczycieli. Oferta edukacyjna na Rok Akademicki 2016/2017 przygotowana przez Radę Programową Collegium Da Vinci podąża za zmianami w edukacji , prawie oświatowym oraz odpowiada na zapotrzebowanie środowiska nauczycieli.

Celem podyplomowych studiów dla nauczycieli jest:

 • zapoznanie słuchaczy z nowymi, sprawdzonymi trendami w edukacji w Polsce i na świecie;
 • przygotowanie nauczycieli do efektywnego kształcenia i wychowywania swoich uczniów;
 • ukazanie nowej roli nauczyciela - mentor, tutor, coach.
Kierunki studiów:
 • Andragogika z elementami gerontologii (nowość)
 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią
 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja małego dziecka (nowość)
 • Edukacja małego dziecka - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego (nowość)
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Logopedia Nauczanie biologii i geografii (nowość)
 • Nauczanie historii Nauczanie indywidualne i edukacja domowa (homeschooling) (nowość)
 • Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych
 • Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Nauczanie matematyki
 • Nauczanie muzyki, plastyki, techniki
 • Nauczanie techniki
 • Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
 • Oligofrenopedagogika
 • Oligofrenopedagogika - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego
 • Pedagogika lecznicza z arteterapią lub z opieką paliatywną
 • Pedagogika lecznicza z arteterapią lub z opieką paliatywną - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego Praca z uczniem zdolnym i o przyspieszonym rozwoju (nowość)
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Przygotowanie pedagogiczne - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego
 • Surdopedagogika
 • Surdopedagogika - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia pedagogiczna - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego
 • Tyflopedagogika
 • Tyflopedagogika - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu (nowość)
 • Wychowanie do życia w rodzinie Wychowanie do życia w rodzinie i wiedza o społeczeństwie
 • Wychowanie do życia w rodzinie - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego
 • Zarządzanie oświatą - przywództwo, strategie, kierowanie
 • Zarządzanie oświatą - przywództwo, strategie, kierowanie - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego(nowość)

data ostatniej modyfikacji: 2016-10-12 14:12:50
Komentarze

Nauka języka w twoim mieście


boks_2016_17_drugi_jezyk_gratis.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Collegium_Da_Vinci_boks_220_PL.jpg
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura