To najpopularniejszy na świecie test z języka angielskiego w sferze nauki i migracji. Każdego roku do egzaminu IELTS przystępuje ponad 1,5 miliona kandydatów. Egzamin to dla nich pierwszy krok w kierunku zdobycia wykształcenia i zatrudnienia. Ocenia poziom znajomości angielskiego osób, którzy chcą studiować lub pracować w otoczeniu anglojęzycznym.

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
Serwis dział języki - Nauka języków w Poznaniu i wielkopolskim - Studencki Informator Regionalny - Poznań

Centrum Językowe Forward przy WSB

Poznań, ul. Kościuszki 57, pokój 55 GG wejście B
tel. (61) 655 33 03

Business English Certificate jest uznawanym na całym świecie egzaminem z biznesowego języka angielskiego. Sprawdza umiejętność czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia w sytuacjach związanych z pracą zawodową. BEC sprawdza znajomość języka angielskiego na trzech poziomach BEC Preliminary w przybliżeniu odpowiada poziomowi egzaminu PET, BEC Vantage poziomowi FCE, a BEC Higher poziomowi CAE. BEC Vantage i Higher są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako kwalifikacje językowe wymagane od pracowników polskiej służby cywilnej. Dyplom BEC, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo .


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności