Centrum Językowe Forward przy WSB

Poznań, ul. Kościuszki 57, pokój 55 GG wejście B
tel. (61) 655 33 03

Business English Certificate jest uznawanym na całym świecie egzaminem z biznesowego języka angielskiego. Sprawdza umiejętność czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia w sytuacjach związanych z pracą zawodową. BEC sprawdza znajomość języka angielskiego na trzech poziomach BEC Preliminary w przybliżeniu odpowiada poziomowi egzaminu PET, BEC Vantage poziomowi FCE, a BEC Higher poziomowi CAE. BEC Vantage i Higher są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako kwalifikacje językowe wymagane od pracowników polskiej służby cywilnej. Dyplom BEC, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo .


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności