Studium Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza - Ośrodek egzaminacyjny Pearson TELC i TOEIC

ul. 28 Czerwca 1956 nr 198,
61-485 Poznań
tel. (61) 829-29-57

London Tests of English (LTE) są egzaminami, umożliwiającymi ocenę oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego kompetencje językowe. Skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for speakers of other languages - ESOL). Egzaminy te uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Egzaminy składają się z dwóch części. Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania. Natomiast druga część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku może mieć miejsce przed lub po części pisemnej. Szczególny charakter egzaminu nakierowany na komunikację sprawia, że egzamin trwa znacznie krócej, nie obniża to jednak w żaden sposób jego jakości.

Zapewniamy autentyczność i realizm

W większym stopniu kładziemy nacisk na autentyczne sytuacje, z którymi mogą się zetknąć słuchacze, niż na znajomość konkretnego słownictwa czy struktur gramatycznych. Dlatego w naszych testach nie spotkasz ćwiczeń gramatycznych, będziesz za to musiał zmierzyć się z sytuacjami występującymi w codziennym życiu. Zależy nam na tym, aby słuchacz rozumiał język obcy oraz skutecznie się nim posługiwał.

Zastosowanie dobrze znanych poleceń

Zadania egzaminacyjne przypominają polecenia zawarte w dostępnych na rynku podręcznikach, kładących nacisk na komunikatywność. Przygotowania do egzaminu nie wymagają podporządkowania się jakiemuś konkretnemu programowi nauczania. Celem jest ocena wiedzy, jaką zdobyli kandydaci a nie zmuszenie nauczycieli do nauczania pod kątem naszych egzaminów. Wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie testów egzaminacyjnych są czynnymi nauczycielami i / lub autorami podręczników.

Co jest celem London Tests of English ?

Celem LTE jest ocena oraz potwierdzenie postępu w nauce języka angielskiego. Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz, aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach przystępujących do egzaminów. W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, w których wykazał się najsłabszą ich znajomością.

Jak oceniamy i przyznajemy certyfikaty

Testy przygotowuje oraz ocenia zespół profesjonalistów.  Kandydaci, którzy z powodzeniem przystąpili do egzaminu otrzymują stosowny certyfikat wydawany przez Edexcel, wchodzący w skład grupy Pearson.

Efektywny proces wspomagania oraz łatwość administrowania

Dzięki rewolucyjnemu internetowemu systemowi oceniania e-PEN oraz usłudze Edexcel Online oferującej wszelką pomoc administratorom programu, jesteśmy w stanie w niezwykle szybki oraz efektywny sposób dostarczyć niezbędnych informacji o wynikach egzaminów.

Międzynarodowa renoma

Certyfikaty na poziomie 3 do 5 zwalniają z egzaminów wstępnych na uczelnie oraz są  wymagane przez wiele międzynarodowych firm rekrutujących obcojęzycznych pracowników.


 
Polityka Prywatności