Wielkopolska Szkoła Medyczna

Strona www: www.wsm.poznan.pl
Społeczności: facebook
miejscowość: Poznań
Wielkopolskie / powiat Poznań / gmina Poznań

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 231/239
61-485 Poznań, tel. 61 843 07 97

O SZKOLE

Wielkopolska Szkoła Medyczna została założona w 1995 roku. Obecnie jest największą i najstarszą w Wielkopolsce niepubliczną szkołą medyczną z uprawnieniami szkoły publicznej. W szkole realizowany jest program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Oferta kształcenia dostosowana została do zmieniających się warunków na rynku pracy w kraju i za granicą.

Baza dydaktyczna

Prawidłowa realizacja treści objętych programem nauczania, a coza tym idzie uzyskaniem zatrudnienia po ukończeniu nauki, możliwa jest dzięki odpowiedniemu zapleczu dydaktycznemu jakie posiada Wielkopolska Szkoła Medyczna. WSM posiada pracownie farmaceutyczne, laboratoria protetyczne z salami pomocniczymi, sale do masażu oraz sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i sale ćwiczeń. Wielkopolska Szkoła Medyczna posiada nowocześnie wyposażone laboratoria protetyczne. Obok laboratoriów znajdują się pracownie pomocnicze ze sprzętem specjalistycznym oraz gipsownia.

KIERUNKI

Szkoła kształci w następujących kierunkach:

 • technik farmaceutyczny
 • technik masażysta
 • asystentka stomatologiczna
 • higienistka stomatologiczna
 • technik usług dentystycznych

oraz w Rocznym Studium Masażu i Naturalnych Metod Leczniczych, Akademii Wizażu i Stylizacji oraz Studium dla Doul


Organizacja nauki

Nauka trwa 1 rok, 2 lata lub 2,5 roku w zależności od kierunku kształcenia. Nabór odbywa się dwukrotnie, zajęcia rozpoczynają się we wrześniu lub w lutym i prowadzone są w następujących trybach:

· tryb A - dzienny, zajęcia od poniedziałku do czwartku

· tryb B - weekendowy

· tryb C - dla dorosłych, zajęcia odbywają się co drugi tydzień

REKRUTACJA

Wielkopolska Szkoła Medyczna przyjmuje absolwentów szkół średnich bez ograniczeń wiekowych. Matura nie jest wymagana.

Istnieją trzy możliwości rekrutacji do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej:

1. Osobiście w Sekretariacie szkoły - ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 231/239 w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Odpowiemy na wszystkie pytania.

o Napisz do nas sekretariat@wsm.poznan.pl

o Zadzwoń pod nr tel. 61 843 07 97

o Przyjdź do szkoły - ul. 28 Czerwca 1956r. 231/239, Poznań

2. Poprzez Rekrutację on-line, a następnie dostarczenie wymaganych dokumentów w terminie 14 dni od daty rejestracji. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym na adres szkoły

3. Przesłanie wymaganych dokumentów listem poleconym na adres szkoły

 • podanie
 • kwestionariusz zgłoszeniowy
 • świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku
 • kserokopia dowodu osobistego
 • opłata rekrutacyjna i wpisowa (jeśli dotyczy)

FACEBOOK

Link do https://www.facebook.com/wsmpoznan


Komentarze

Ostatnia globalna aktualizacja placówek edukacyjnych: 27 luty 2018

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Poznaniu
boks.gif

Gdzie po zawód
wielkopolskie
wsm_boks.gif
Viessmann-220_1.gif
zak_220.jpg
 
Polityka Prywatności