studentnews.pl
Akademicka Szkoła Policealna Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
tel. 61 862 24 57