Egzamin został przygotowany z myślą o kandydatach, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu eCommerce oraz jego roli we współczesnym środowisku biznesowym. Egzamin sprawdza podstawową wiedzę (znajomość definicji, pojęć, zasad i koncepcji) oraz umiejętność jej wykorzystania w rzeczywistych sytuacjach w środowisku internetowym. Kandydaci przystępujący do egzaminu powinni już posiadać wiedzę z zakresu Internetu oraz projektowania stron na poziomie odpowiadającym LCCI IQ Practical ICT Skills Level 1 oraz posługiwać się sprawnie komputerem i podstawowymi programami.

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
Serwis Nauka języków w Poznaniu i wielkopolskim - dział języki Studencki Informator Regionalny - Poznań

Egzaminy językowe francuski

(miejscowość)
Egzamin

Alliance française Poznań

Miasto: Poznań
Egzamin: DALF, DELF

ul. 28 czerwca 1956r. nr 198
61-485 Poznań
tel. 61 - 829 29 47

DELF /DALF
Egzaminy można zdawać w jednym z 900 ośrodków egzaminacyjnych zatwierdzonych przez Narodową Komisję DELF/DALF we Francji i w innych krajach. Zapisy odbywają się bezpośrednio w tych ośrodkach


Angielski
 Niemiecki
 Francuski
 Włoski
 Hiszpański
 Rosyjski


oraz inne języki
w zależności od miasta