Zentrale Mittelstufenprüfung jest egzaminem na poziomie średnio zaawansowanym (C1 wg klasyfikacji Rady Europy) - po około 800 do 1000 godzin intensywnej nauki. Kandydat powinien wykazać, że znany jest mu ponadregionalny język niemiecki w mowie i w piśmie, i że potrafi się nim posługiwać także w sytuacjach wykraczających poza doświadczenia czysto prywatne. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy, którzy ukończyli 16 lat.

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
Serwis Nauka języków w Poznaniu i wielkopolskim - dział języki Studencki Informator Regionalny - Poznań

Egzaminy językowe francuski

(miejscowość)
Egzamin

Alliance française Poznań

Miasto: Poznań
Egzamin: DALF, DELF

ul. 28 czerwca 1956r. nr 198
61-485 Poznań
tel. 61 - 829 29 47

DELF /DALF
Egzaminy można zdawać w jednym z 900 ośrodków egzaminacyjnych zatwierdzonych przez Narodową Komisję DELF/DALF we Francji i w innych krajach. Zapisy odbywają się bezpośrednio w tych ośrodkach


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg