Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Poznań

NEWSY Poznań
i wielkopolskie

UEP zaprasza na studia Master of Public Administration

Trwa rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych na kierunku Master of Public Administration w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zapisy trwają do 15 lutego 2017 roku.

Master of Public Administration (MPA) jest profesjonalnym tytułem podyplomowym uzyskiwanym przez absolwentów uczelni kształcących kadrę zarządzającą w sektorze publicznym (public policy schools). Stanowi on dla sektora publicznego odpowiednik stopnia uzyskiwanego na studiach kształcących osoby zarządzające w sektorze prywatnym, jakim jest Master of Business Administration (MBA).

Studia MPA mają charakter interdyscyplinarny. Zasadniczy trzon studiów obejmują przedmioty związane z zarządzaniem i administracją publiczną oraz polityką rozwoju lokalnego i regionalnego. Ponadto, w celu wszechstronnego wykształcenia absolwentów edukacja obejmuje przedmioty prawne, ekonomiczne, finansowe, a także politologiczne i socjologiczne.

Absolwenci studiów MPA zajmują wiele zaszczytnych stanowisk publicznych. Przykładowo, wśród osób posiadających tytuł są prezydenci krajów, prezydenci miast, premierzy, ministrowie, dyrektorzy w organizacjach międzynarodowych.

Rekrutacja na II edycję studiów trwa od 1 grudnia 2016 r. do 15 lutego 2017 r.

Kryteria przyjęć:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe, min. 3 lata (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • dodatkowo preferowane doświadczenie kierownicze w sektorze publicznym.

Dokumenty aplikacyjne:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia MPA,
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (min 3 lata),
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • ksero dowodu osobistego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych/MPA.data ostatniej modyfikacji: 2016-12-14 13:54:22
Komentarze

Nauka języka w twoim mieście


boks_2016_17_drugi_jezyk_gratis.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Collegium_Da_Vinci_boks_220_PL.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydarzenia
miniatura
miniatura