Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Poznań

NEWSY Poznań
i wielkopolskie

Pozytywna ocena PKA dla Zarządzania prowadzonego na Wydziale Zamiejscowym w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

logo_SAN-skrocone-400

Zarządzanie prowadzone w Wydziale Zamiejscowym w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim otrzymało pozytywną ocenę PKA.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii Nauk w Łodzi spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku zarządzanie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym oceny programowej w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”.

Oceny PKA dla kierunków prowadzonych na Wydziale Zamiejscowym w Ostrowie Wielkopolskim

data ostatniej modyfikacji: 2016-12-05 15:18:46
Komentarze

Nauka języka w twoim mieście


boks_2016_17_drugi_jezyk_gratis.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Collegium_Da_Vinci_boks_220_PL.jpg
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura